Veel ondernemers handelen met andere ondernemers of particulieren in het buitenland. Voor deze ondernemers is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de btw-gevolgen van die...
Wanneer te weinig inkomstenbelasting is geheven, kan de inspecteur tot navordering van deze belasting overgaan. Het navorderen van belasting is echter aan bepaalde waarborgen...
Een stichting bestaat vaak alleen uit een bestuur. Is de positie van een bestuurder van een stichting daarmee onaantastbaar? Bij een besloten of naamloze vennootschap heeft...
Belastingplichtigen zijn verplicht om aan de fiscus alle informatie te verstrekken die van belang is voor het juist vaststellen van een belastingaanslag. De reikwijdte van...
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft de opdrachtgever duidelijkheid of hij loonheffingen moet inhouden en betalen over de inkomsten van de ingehuurde zelfstandige. Per 1 januari...
Sinds 1 januari 2013 geldt de belastingrenteregeling. Deze nieuwe regeling heeft als doel om ‘het sparen' bij de Belastingdienst te stoppen, maar kent wel een keerzijde. Wie niet niet...
Door de economische crisis komt het helaas steeds vaker voor dat een vennootschap haar belastingschulden niet (meer) kan voldoen. Als een bestuurder de Belastingdienst niet tijdig...
Het Europese recht krijgt een steeds grotere invloed op het Nederlandse recht. Ook in fiscale zaken zijn uitspraken van de Europese rechter regelmatig aanleiding tot opwinding. ...
Het Europese Hof van Justitie besliste op 17 januari jongstleden op prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat de levering van onbebouwde, maar voor bebouwing bestemde grond belast is...
Het kan voorkomen dat afnemers hun rekeningen niet of niet geheel voldoen. Ondernemers hebben echter de in rekening gebrachte BTW op hun aangiften omzetbelasting al voldaan toen de...
Nederlandse btw-ondernemers die in andere EU-landen activiteiten verrichten, krijgen vaak buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers uit die andere landen. De Nederlandse...
Vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 is het btw-tarief van 6 procent van toepassing op renovatie- en herstelwerkzaamheden aan bestaande woningen. Dit is een stimuleringsmaatregel voor...
Commissarissen en toezichthouders die maximaal vier toezichthoudende functies vervullen, werden tot voor kort als niet-btw-ondernemer beschouwd. Daardoor bleven zij buiten de heffing...
Waarschijnlijk bent u bekend met het bestaan van de innovatiebox. Deze aparte inkomensbox in de vennootschapsbelasting maakt het mogelijk om winsten op innovatieve projecten tegen een...
De levering van goederen is in de regel belast met Nederlandse BTW.. Op deze hoofdregel bestaat een aantal belangrijke uitzonderingen. Een ondernemer die een zogenoemde...
1  2  3  4  5   Volgende

Plein+ shop

Error occurred: Er kon geen verbinding worden gemaakt met de shop. Probeer het later opnieuw.

Meest gelezen