Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 6 december 2013 de Memorie van Antwoord inzake het Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer gezonden. In deze Memorie van Antwoord heeft...
Een van de onderdelen uit het Belastingplan 2014 die het meeste stof deed opwaaien, was de afschaffing van de stamrechtvrijstelling. Met ingang van 2014 zal het niet langer mogelijk...
Per 1 januari 2014 gaat de SBR-verplichtstelling voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf in. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet de komende weken nog de overstap maken om...
De extra vrijstelling voor de schenkbelasting van schenkingen van ouders aan kinderen van € 51.407, zoals die vanaf 1 januari 2013 in art. 33 Successiewet 1956 (hierna SW 1956) is...
Voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (‘ANBI') zijn de laatste jaren de regels aangescherpt en met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI's op toegankelijke wijze informatie...
De laatste jaren zijn meer en meer bedrijven applicaties in de ‘cloud' gaan gebruiken. Van simpele toepassingen zoals e-mail of het opslaan van foto's tot en met zeer complexe...
Veel ondernemers handelen met andere ondernemers of particulieren in het buitenland. Voor deze ondernemers is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de btw-gevolgen van die...
Een personeelsfonds of personeelsvereniging is een fiscaal aantrekkelijke manier voor een werkgever om onbelast bij te dragen aan de behoeft en van zijn werknemers. Tot voor kort werd...
Sinds een aantal jaren is Horizontaal Toezicht ‘hot'. Boze tongen beweren dat met Horizontaal Toezicht gepoogd is de decennialange vacaturestop bij de belastingdienst te compenseren. ...
Het pakket Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. Ook zijn de fiscale maatregelen opgenomen uit het aanvullend...
Vlak voor Prinsjesdag lekte, geheel in traditie, de fiscale klapper voor volgend jaar uit: het goudenhanddrukstamrecht wordt afgeschaft. Ongeloof, verbijstering, ja zelfs wanhoop....
Inmiddels is het verdrag met onze handelspartner nummer 1 ingediend bij de Tweede Kamer ter goedkeuring. De concepttekst van het verdrag was al enige tijd bekend en ook de toelichting...
Wanneer te weinig inkomstenbelasting is geheven, kan de inspecteur tot navordering van deze belasting overgaan. Het navorderen van belasting is echter aan bepaalde waarborgen...
Een stichting bestaat vaak alleen uit een bestuur. Is de positie van een bestuurder van een stichting daarmee onaantastbaar? Bij een besloten of naamloze vennootschap heeft...
Belastingplichtigen zijn verplicht om aan de fiscus alle informatie te verstrekken die van belang is voor het juist vaststellen van een belastingaanslag. De reikwijdte van...
1  2  3  4  5   Volgende

Plein+ shop

Error occurred: Er kon geen verbinding worden gemaakt met de shop. Probeer het later opnieuw.

Meest gelezen