Disclaimer

Dit is de website van Plein+, onderdeel van Kluwer bv, gevestigd te Deventer. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Kluwer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Kluwer is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Kluwer, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Kluwer die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en Kluwer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kluwer is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Kluwer. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kluwer. Deze kunt u aanvragen via het contactformulier.

Publiceren op een site van Kluwer

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Kluwer zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Kluwer, gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 5 juli 2004, depot nummer 121/2004; in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Adverteren op een site van Kluwer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Kluwer zijn van toepassing zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier. Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699 waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V. prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Plein+ shop

Shop
1001 Juridische vragen en antwoorden

€ 36,75
1001 juridische vragen en antwoorden over elke fase in het leven.
Informatie en bestellen
111 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering

Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus

€ 57,51
De 111 meest gebruikte instrumenten bij kwaliteitsverbeterprogramma's. Algemeen van toepassing en uitstekend geschikt voor iedereen die bezig is met kwaliteitsverbetering.
Informatie en bestellen
145 Vragen en antwoorden over bedrijfsopvolging

€ 22,50
Het economisch belang van bedrijfsoverdracht kan niet genoeg benadrukt worden. De huidige economische crisis benadrukt dit belang zeer. In Nederland denken jaarlijks zo'n 50.000 ondernemers over stoppen en overdragen van hun onderneming.
Informatie en bestellen
50 Checklisten voor Project- en Programmamanagement

€ 59,00
Alles wat u nodig hebt om uw project of programma te laten slagen. Zeer handzaam praktijkboek, met op de eerste plaats een praktisch plan van aanpak.
Informatie en bestellen
50 jaar Directe Belastingen

Liber Amicorum: Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven

€ 35,25
Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van Financiën.
Informatie en bestellen
50 vragen over PRIVACY

€ 50,00
Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers inzien? Wat houdt het spamverbod in? Wanneer mogen politie, justitie en de belastingdienst gegevens opvorderen? Wie mogen gezondheidsgegevens verwerken? Op deze vragen en nog veel meer geeft dit handzame boek de pasklare antwoorden voor zowel de jurist als de niet-jurist.
Informatie en bestellen
A Guide through International Financial Reporting Standards

(Green book), 2 volume parts

€ 110,00
Official pronoucements issued by the IASB as at 1 July 2012. Includes IFRSs with an effective date after 1 July 2012 but not the IFRSs they will replace.
Informatie en bestellen
A Guide through International Financial Reporting Standards

(Green book), 2 volume parts

€ 115,00
Official pronouncements issued by the IASB as at 1 July 2013.
Informatie en bestellen
A3 Methodiek

Naar jaarplannen met meer focus en bezieling - en minder papier

€ 35,00
Realiseer snel en doeltreffend uw jaarplannen met de A3 methodiek.
Informatie en bestellen

Meest gelezen

Verdieping

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 6 december 2013 de Memorie van Antwoord inzake het Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer gezonden. In deze Memorie van Antwoord heeft...
Een van de onderdelen uit het Belastingplan 2014 die het meeste stof deed opwaaien, was de afschaffing van de stamrechtvrijstelling. Met ingang van 2014 zal het niet langer mogelijk...

Stelling

Wat vindt u van de nieuwe website van Plein+?