Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot adverteren op deze website zijn tevens van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699, met uitzondering van de betalingstermijn. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Publiceren op een site van Kluwer

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Kluwer zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Kluwer, gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 5 juli 2004, depot nummer 121/2004; in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Adverteren op een site van Kluwer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Kluwer zijn van toepassing zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier. Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699 waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V. prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Plein+ shop

Shop
1001 Juridische vragen en antwoorden

€ 36,75
1001 juridische vragen en antwoorden over elke fase in het leven.
Informatie en bestellen
111 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering

Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus

€ 57,51
De 111 meest gebruikte instrumenten bij kwaliteitsverbeterprogramma's. Algemeen van toepassing en uitstekend geschikt voor iedereen die bezig is met kwaliteitsverbetering.
Informatie en bestellen
145 Vragen en antwoorden over bedrijfsopvolging

€ 22,50
Het economisch belang van bedrijfsoverdracht kan niet genoeg benadrukt worden. De huidige economische crisis benadrukt dit belang zeer. In Nederland denken jaarlijks zo'n 50.000 ondernemers over stoppen en overdragen van hun onderneming.
Informatie en bestellen
50 Checklisten voor Project- en Programmamanagement

€ 59,00
Alles wat u nodig hebt om uw project of programma te laten slagen. Zeer handzaam praktijkboek, met op de eerste plaats een praktisch plan van aanpak.
Informatie en bestellen
50 jaar Directe Belastingen

Liber Amicorum: Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven

€ 35,25
Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van Financiën.
Informatie en bestellen
50 vragen over PRIVACY

€ 50,00
Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers inzien? Wat houdt het spamverbod in? Wanneer mogen politie, justitie en de belastingdienst gegevens opvorderen? Wie mogen gezondheidsgegevens verwerken? Op deze vragen en nog veel meer geeft dit handzame boek de pasklare antwoorden voor zowel de jurist als de niet-jurist.
Informatie en bestellen
A Guide through International Financial Reporting Standards

(Green book), 2 volume parts

€ 110,00
Official pronoucements issued by the IASB as at 1 July 2012. Includes IFRSs with an effective date after 1 July 2012 but not the IFRSs they will replace.
Informatie en bestellen
A Guide through International Financial Reporting Standards

(Green book), 2 volume parts

€ 115,00
Official pronouncements issued by the IASB as at 1 July 2013.
Informatie en bestellen
A3 Methodiek

Naar jaarplannen met meer focus en bezieling - en minder papier

€ 35,00
Realiseer snel en doeltreffend uw jaarplannen met de A3 methodiek.
Informatie en bestellen

Meest gelezen

Verdieping

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 6 december 2013 de Memorie van Antwoord inzake het Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer gezonden. In deze Memorie van Antwoord heeft...
Een van de onderdelen uit het Belastingplan 2014 die het meeste stof deed opwaaien, was de afschaffing van de stamrechtvrijstelling. Met ingang van 2014 zal het niet langer mogelijk...

Stelling

Wat vindt u van de nieuwe website van Plein+?